5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก

5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก

หลายๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญและสร้างโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลขยะกันมากขึ้นมาดูกันว่า 5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก ได้แก่ประเทศใดบ้าง

1 เยอรมนี รีไซเคิลขยะดีที่สุดในโลก ถึง 56.1%
2. ออสเตรีย รีไซเคิลขยะได้ 53.8%
3. เกาหลีใต้ รีไซเคิลขยะได้ 53.7%
4. เวลส์ รีไซเคิลขยะได้ 52.2%
5. สวิตเซอร์แลนด์ รีไซเคิลขยะได้ 49.7%

โดยทั้ง 5 ประเทศเริ่มต้นที่การออกกฎหมายพร้อมนโยบายในการจัดการขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะจึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ประสบความสำเร็จนั่นเอง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1580945

#พพ#พลังงานDEDE

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน