สารอันตรายจากขยะอันตรายใกล้ตัว

สารอันตรายจากขยะอันตรายใกล้ตัว

ในบรรดาขยะมูลฝอยทั้งหมด “ขยะอันตราย” เป็นประเภทขยะที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เพราะองค์ประกอบของขยะประเภทนี้สามารถทำให้เกิดอันตรายได้กับ คน สัตว์ พืช ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้

ที่มา : เอกสารชีวิตเสี่ยงภัยเมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, เอกสารอันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอร์รี่, www.en.mahidol.ac.th/engreen/in.pdf., web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/solven.solvent.htm, www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=393

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่