ประโยชน์ของไบโอดีเซล

ประโยชน์ของไบโอดีเซล

รู้หรือไม่ว่า “ไบโอดีเซล” ไม่ได้ช่วยแค่ด้านพลังงาน การผลิตและใช้ประโยชน์จาก ไบโอดีเซล ยังส่งผลดีในด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน

  1. ด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซล สามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น
  2. ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซลจะช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์ได้ และยังสามารถลดการเกิดควันดำได้ถึง 50%
  3. ด้านความมั่นคงทางการเกษตร เนื่องจากไบโอดีเซลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร เช่น น้ำมันปาล์ม สบู่ดำ จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชตะกูลนี้ และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานภายในประเทศอีกด้วย
  4. ด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ ไบโอดีเซลจะช่วยเพิ่มดัชนีการหล่อลื่นให้กับน้ำมันได้ถึง 2 เท่าของดีเซล

ที่มา วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่