เดินทางแบบอีโค่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

เดินทางแบบอีโค่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

การเดินทางในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรมที่ขยายมากขึ้น การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ทำให้การเดินหรือการขี่จักรยานค่อยๆ หายไปในการเดินทางยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้รถยนต์สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซพิษชนิดต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อม

เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน มึนงง และหมดสติ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ทำให้ทางเดินหายใจระคายเคืองและปอดบวมและเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะฝนกรด) สารไฮโดรคาร์บอน (เป็นอันตรายต่อเยื่อตา ถ้าหายใจเข้าไปจะทำให้ระบบการหายใจระคายเคือง) ออกไซด์ของไนโตรเจน (เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและขัดขวางการรับออกซิเจน ไปเลี้ยงร่างกายของเฮโมโกบินในเม็ดเลือดแดง) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เป็นตัวการสำคัญในการเกิดภาวะเรือนกระจก) เป็นต้น และยังเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ

5 วิธีเดินทางแบบอีโค่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจข้อมูลการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซิน และดีเซล ทุกหนึ่งลิตร พบว่า มีก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมประมาณ 2.3 และ 2.7 กิโลกรัม ตามลำดับ หากมีการขับรถรถยนต์เป็นระยะทางปีละ 25,000 กิโลเมตร เท่ากับ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมมากถึงปีละ 7.2 ตัน โดยก๊าซจะลอยขึ้นไปสะสมรวมกับก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วที่ชั้นบรรยากาศ และหากจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวหมดไป จะต้องปลูกต้นไม้มากถึง 800 ต้น

จากข้อมูลข้างต้นนั้นทำให้เราคิดว่า น่าจะดีกว่าถ้าวันนี้เราออกแบบการเดินทาง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษทางอากาศ เพียงแค่เราช่วยกัน ก็น่าจะลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ลงได้

 1. ใช้พลังงานทดแทน ด้วยการเดิน จักรยาน หรือใช้พลังงานชีวมวล แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

2. ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ต่อระยะทาง 3 หมื่นกิโลเมตร

3. ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ให้พร้อมต่อการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทางเดียวไปด้วยกัน จะช่วยลดจำนวนรถยนต์ที่ต้องใช้ เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

5. ใช้ขนส่งมวลชน นอกจากลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนแล้ว ยังลดมลลดมลพิษทางอากาศที่ดีทางหนึ่งด้วย

ที่มา www.thaihealth.or.th

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่