“โวลท์ แอมป์ วัตต์” ต่างกันอย่างไร?

“โวลท์ แอมป์ วัตต์” ต่างกันอย่างไร?

โวลท์ (Volt หรือ V)หน่วยเรียกขนาดแรงดันไฟฟ้าในบ้าน เช่น ตอนนี้ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าแบบ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์

แอมป์ (Amp หรือ A)หน่วยเรียกขนาดปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรือสายไฟต่างๆ เปรียบได้กับขนาดของท่อน้ำ ที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งส่งน้ำได้มากกว่า

วัตต์ (Watt หรือ W)หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า ที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ 1,000 วัตต์ หมายถึง เครื่องปรับอากาศนี้ใช้กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์

วิธีคำนวณระบบโซลาร์เซลล์
บ้าน 1 หลัง ใช้ไฟฟ้าแบบ 220 โวลท์ มีหลอดไฟ 18 วัตต์ 2 หลอด ใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง และมีเครื่องปรับอากาศ 1,000 วัตต์ ใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง ค่าการใช้พลังงานทั้งหมด / ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใช้ใน 1 วัน (ใน 1 วันมีแสงอาทิตย์ประมาณ 5 ชม.)

[(18W x 2 ดวง) x 6 ชั่วโมง] + [(1,000W x 5 ชั่วโมง] / 5 ชั่วโมง = 1,043.2W

แผงโซลาร์เซลล์ มีกำลังผลิตแผงละ 102 วัตต์ ดังนั้นใช้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าต่อวันประมาณ 10 แผง

ที่มา: www.baanlaesuan.com/171663/maintenance/solar_roof

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่