วัน: 4 มกราคม 2021

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น เราอาจจะได้น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซธรรมชาติเหลว แล้วรู้ไหมว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน

Read More
LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส เพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆ ที่มีระยะทางไกลๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางเรือ และก่อนจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง LNG จะถูกทำให้ระเหยกลับมาสู่สถานะก๊าซอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

Read More
แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ VS แก๊สโซฮอล์

แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ VS แก๊สโซฮอล์

สำหรับแอลกอฮอล์ที่นำไปใช้สำหรับล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีความเข้มข้น 70-90% โดยปริมาตร มีน้ำเป็นส่วนผสม 10-30% แล้วแต่สูตร เพื่อให้เจือจางไม่ระคายผิว และมีระยะเวลาการระเหยที่ไม่เร็วเกินไป มีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อโรค โดยต้องผ่านกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอนเพื่อดึงเอาสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ออก เพื่อให้ได้ค่าความบริสุทธิ์ ที่สูงเพียงพอสำหรับมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ที่เรียกว่า Food Grade หรือ สำหรับอุตสาหกรรมยา Pharmaceutical Grade เรียกง่ายๆ ว่าเป็นแอลกอฮอล์เกรดดี จึงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าเกรดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาก

Read More
ผลิตไฟฟ้าจากเม็ดฝน ‘แผงโซลาร์เซลล์ไฮบริด’

ผลิตไฟฟ้าจากเม็ดฝน ‘แผงโซลาร์เซลล์ไฮบริด’

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Soochow มณฑลซินเจียง ประเทศจีน ได้นำ Triboelectric Nanogenerator หรือ TENG มาผนวกเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานจากเม็ดฝนที่ตกลงมาบนแผง โดยใช้หลักการ Nanogenerator คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกล จากการเคลื่อนที่ของวัตถุ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านักวิจัยทีมดังกล่าว ได้พัฒนาต่อเป็นแผงโซลาร์ไฮบริด ที่มีน้ำหนักเบา โดยทดลองนำพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ คั่นระหว่าง TENG และเซลล์แสงอาทิตย์บนแผง ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย แต่อาจต้องรอไปอีกอย่างน้อย 5 ปี กว่าที่อุปกรณ์ตัวต้นแบบของ แผงโซล่าร์เซลล์ แบบใหม่นี้จะถูกสร้างออกมาจำหน่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่