หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

  • หลังคาต้องรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • วางแผง Solar Cell ให้ลาดเอียงประมาณ 15 องศาจากพื้นดิน เพื่อให้แผงรับแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
  • หลังคามีความชันไม่เกิน 60 องศา
  • กระเบื้องต้องแข็งแรง ไม่แตกง่าย ไม่มีรอยรั่ว
  • หลังคาควรเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเงามาบัง รับแสงได้ตลอดวัน
  • หลังติดตั้งแล้ว หลังคาต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 20% เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

* ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรปรึกษาผู้ให้บริการติดตั้งหรือให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อน

ที่มา:
www.home.co.th

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่