หลังคาบ้านที่เหมาะกับการติด Solar Cell

หลังคาบ้านที่เหมาะกับการติด Solar Cell

 • หลังคาต้องรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • วางแผง Solar Cell ให้ลาดเอียงประมาณ 15 องศาจากพื้นดิน เพื่อให้แผงรับแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
 • หลังคามีความชันไม่เกิน 60 องศา
 • กระเบื้องต้องแข็งแรง ไม่แตกง่าย ไม่มีรอยรั่ว
 • หลังคาควรเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเงามาบัง รับแสงได้ตลอดวัน
 • หลังติดตั้งแล้ว หลังคาต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 20% เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

* ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรปรึกษาผู้ให้บริการติดตั้งหรือให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อน

ที่มา:www.home.co.th

เรื่องที่น่าสนใจ

ERDICMUกับการศึกษาวิจัย ดัดแปลงรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

ERDICMUกับการศึกษาวิจัย ดัดแปลงรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

นโยบาย“รถยนต์ไฟฟ้า” ของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

นโยบาย“รถยนต์ไฟฟ้า” ของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ชีวิตหลังเกษียญของ       เหล่าแบตเตอรี่จากรถไฟฟ้า

ชีวิตหลังเกษียญของ เหล่าแบตเตอรี่จากรถไฟฟ้า

RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์

RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่