e-bidding จ้างทำอุปกรณ์ชุดพัดลมเติมอากาศพร้อมชุดแผ่นกรอง และระบบควบคุม ตามประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

e-bidding จ้างทำอุปกรณ์ชุดพัดลมเติมอากาศพร้อมชุดแผ่นกรอง และระบบควบคุม ตามประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างทำอุปกรณ์.pdf ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood Chips Carbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood Chips Carbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Word Chips Carbornization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Word Chips Carbornization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood ChipsCarbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood ChipsCarbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานซื้อหลอด LED  T5

ประกาศประกวดราคางานซื้อหลอด LED T5

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่