กาศประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และไบโอดีเซลขนาดรวม 360 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding

กาศประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และไบโอดีเซลขนาดรวม 360 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding

================================================================

ดาวโหลดเอกสาร :

1) ประกาศประกวดราคา_20220322_1.pdf

2) เอกสารประกวดราคา_20220322_2.pdf

3) TOR_20220322_3.pdf

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและผลิตชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพ 180 กิโลวัตต์ด้วยวิธี ebidding

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและผลิตชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพ 180 กิโลวัตต์ด้วยวิธี ebidding

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคางานปรับปรุงเจน 180 kW

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคางานปรับปรุงเจน 180 kW

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 180 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 180 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 180 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับวิจารณ์ร่าง tor

ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 180 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับวิจารณ์ร่าง tor

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่