Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนโดยตรงจากปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า แหล่งกำเนิดของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศ มาจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต และอันดับหนึ่งคือ การเผาในที่โล่ง ดังนั้น การคิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมซอร์ฟแวร์เพื่อเป็นเครื่องมือแพลตฟอร์มขึ้นมาช่วยในการตรวจสอบผ่านระบบคลาวด์ จึงกลายเป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ในการลดปัญหาโลกร้อนได้

Salesforce Sustainability Cloud ที่พัฒนาโดย บริษัท เซลส์ฟอร์ซดอดคอม ผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM โซลูชั่นผ่านระบบคลาวด์ระดับโลก เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการขั้นตอนการทำงานของซอร์ฟแวร์ Sustainability Cloud เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่สามารถดูแลบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในบริษัทที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

Salesforce Sustainability Cloud

จุดเด่นของ Salesforce Sustainability Cloud สำหรับธุรกิจ คือ

  • ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนขององค์กรด้วยแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
    การตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนที่บริษัทสร้างไม่ว่าจะเป็นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในขั้นตอนการผลิต หรือการเดินทางของพนักงานในบริษัท เป็นงานที่ซับซ้อนและใช้เวลา แต่ด้วยแพลตฟอร์มระบบ Salesforce Sustainability Cloud ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวกันจึงทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการสร้างก๊าซ
  • เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่แม่นยำ แสดงถึงจุดยืนรักษ์โลก
    แสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้า พนักงาน บริษัทคู่ค้า และนักลงทุนเห็นผ่านข้อมูลที่แม่นยำ ชัดเจน มีระบบ ของ Salesforce Sustainability Cloud ทั้งข้อมูลการใช้พลังงาน และปริมาณการสร้างก๊าซ
  • แสดงผลชัดเจนบนแดชบอร์ดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ติดตามรูปแบบการใช้ทรัพยากรพลังงาน และการสร้างก๊าซทั้งบนหน้าแสดงผลสไตล์แดชบอร์ด หรือแบบรายงานสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนำมาทำเป็นแผนนำเสนอผู้บริหารสำหรับสร้างนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
Salesforce Sustainability Cloud

อีกทั้ง Salesforce Sustainability Cloud คือ ซอร์ฟแวร์ในการช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถทรานสฟอร์มธุรกิจของตัวเองให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่การทำงานแบบโมบาย การปรับตัวของธุรกิจในยุคที่โซเชียลมีเดียมีความสำคัญ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI การเปิดให้บริการ Salesforce Sustainability Cloud เป็นอีกทางเลือกให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมได้มีเครื่องมือเพื่อการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน

ดังนั้น ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่ออนาคตของคนทุกคนในสังคม และธุรกิจขององค์กร ซึ่งหากมีส่วนในการรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อธุรกิจหันมาใช้แพลตฟอร์มอย่าง Sustainability Cloud ในการตรวจสอบ และจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจก็จะสามารถสร้างแนวทาง หรือนโยบายที่เป็นของส่วนรวม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ Salesforce.com, Inc. เป็นบริษัท ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ชาวอเมริกัน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ที่มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและยังขายชุดเสริมของแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่เน้นการให้บริการลูกค้าการตลาดอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน และล่าสุดการเปิดตัว Sustainability Cloud ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง คลาว์ด เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย เทคโนโลยีด้านโซเชียล IoT ระบบ AI รวมถึงเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง และบล็อกเชน เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคแบบ 360 องศา ซึ่งในประเทศไทยได้นำมาใช้เป็นโซลูชั่นที่สามารถตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศดังกล่าว เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องที่น่าสนใจ

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร

คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร