รู้จักมาตรการCBAM

รู้จักมาตรการCBAM

CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism

เป็นมาตรการจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกสำหรับสินค้านำเข้าก่อนเข้าพรมแดนในกลุ่มประเทศ EU ตามมาตรการลดโลกร้อน ที่จะเริ่มเก็บภาษีในปี 2026 และผู้นำเข้าต้องแสดงข้อมูลการปล่อยคาร์บอนเครดิตในปี 2023-2026 โดยกลุ่มสินค้าที่จะเริ่มเก็บภาษีมี 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เหล็ก อลูมิเนียม และกระแสไฟฟ้า

จึงไม่น่าแปลกใจหากเห็นว่าบริษัทในกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดคาร์บอนเครดิต

ราคาคาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ปี 2563 ราคาเฉลี่ย 25.76 บาท/ตัน

ปี 2564 ราคาเฉลี่ย 34.34 บาท/ตัน

ปี 2565 ราคาเฉลี่ย 107.23 บาท/ตัน

โดยที่ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65 ราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยทั่วโลกออยู่ที่ 1,415 บาท/ตัน

แหล่งไหนให้ราคาคาร์บอนเครดิตดีที่สุด

การตีราคาคาร์บอนเครดิตในแต่ละแหล่งก็ไม่เท่ากัน หลักๆแล้วแบ่งเป็น

-ชีวภาพ 130-200 บาท/ตัน

-ชีวมวล 19-500 บาท/ตัน

-พลังงานน้ำ 80-200 บาท/ตัน

-พลังงานแสงอาทิตย์ 22-500 บาท/ตัน

-ทำปุ๋ยหมัก 200-300 บาท/ตัน

-ป่าไม้ 0-1,869 บาท/ตัน

.

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่