ทำไมเราต้องรีไซเคิล?

ทำไมเราต้องรีไซเคิล?

1.รีไซเคิลเพื่อให้ใช้ได้คุ้มค่า ช่วยให้สามารถใช้ประสิทธิภาพ ของสิ่งของได้เต็มที่ถึง 200%

2.รีไซเคิลเพื่อเพิ่มพื้นที่ ถ้าเราลดขยะได้ ก็สามารถลดพื้นที่กลบฝังขยะเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวแทน

3.รีไซเคิลเพื่อช่วยลดพลังงาน การผลิตพลาสติกขึ้นใหม่สิ้นเปลืองทั้งน้ำมันและพลังงาน ไฟฟ้ายิ่งใช้เยอะ พลังงานของโลกก็ลดลง

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่