มช.ออกบูธเปิดตัวระบบการจัดการและแอพที่จอดรถอัจฉริยะ

มช.ออกบูธเปิดตัวระบบการจัดการและแอพที่จอดรถอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำเทคโนโลยีของโครงการ ภายในงานสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้ IoT และ Machine Learning ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุม ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ มีทั้งผู้บริหารขององค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานมากถึง 50 องค์กร ที่มีความสนใจในการนำระบบ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์เพื่อใช้งานในระบบการทำงานภายในองค์กรของตนเอง การออกบูธประชาสัมพันธ์ของโครงการในครั้งนี้ คณะทำงานได้อธิบายและเสนอแนะให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ สามารถนำระบบที่จอดรถยนต์อัจฉริยะไปใช้ติดตั้งภายในองค์กรของตนเองได้เพื่อเป็นการบริหารจัดการระบบที่จอดรถยนต์ภายในองค์กรและเป็นการวางโครงข่ายการสื่อสารไร้สาย เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่สามารถตอบสนองแบบ Real Time รองรับตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่