มช.เปิดตัวแอพจอดรถอัจฉริยะในงานขอบคุณสื่อมวลชน มช.ประจำปี 2562

มช.เปิดตัวแอพจอดรถอัจฉริยะในงานขอบคุณสื่อมวลชน มช.ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา พรมวังขวา ผู้จัดการโครงการ และ หัวหน้าห้องวิจัย Smart Energy & Environmental Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ภายในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา

โดยคณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนาประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์ เพื่อใช้ในโครงการ Smart City ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยดำเนินการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจสอบจุดจอดรถยนต์ร่วมกับชุมชนชาวนิมมานเหมินท์ อันจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะยั่งยืน และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมได้ โดยการนำเซ็นเซอร์ตรวจสอบจุดจอดรถว่างผ่านแอปพลิเคชันบนมือโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถช่วยจัดระเบียบจุดจอดรถบนถนนนิมมานเหมินท์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

 ซึ่งเทคโนโลยีที่โครงการได้นำมาใช้นั้น ได้มีการนำระบบ Internet of Things หรือ IoT ชนิดฝังใต้พื้นลานจอดรถ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจว่า “ช่องจอดรถยนต์ว่างหรือไม่?” ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังวนหาที่จอดสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่ว่างของจุดจอดรถจากแอปพลิเคชันบนมือถือได้

นอกจากนี้จะมีการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับห้ามจอดตามแนวห้ามจอดขาว-แดง ระยะ 10 เมตร จากขอบทางแยก โดยเริ่มทดลองใช้บริเวณทางแยกบนถนนนิมมานเหมินท์และซอยศิ-ริมังคลาจารย์ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นตัวอย่างที่ดีที่ตอบโจทย์นโยบาย 4.0 ของประเทศ

สำหรับพื้นที่ดำเนินการจัดสร้างสาธิตระบบที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบใน 3 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ ลานจอดรถยนต์ข้างสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เขตเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต และพื้นที่ย่านนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ จากการออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้ ระบบที่จอดรถอัจฉริยะที่โครงการได้จัดสร้างขึ้นและระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กร ประชาชน นักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนสำนักข่าวต่างๆ เข้าเยี่ยมชม สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก โดยที่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้จะเป็นตัวกลางช่วยประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบและการใช้งานแอพพลิเคชันต่อไปยังประชาชนให้รับทราบในวงกว้าง

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่