คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของ จ.เชียงใหม่

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของ จ.เชียงใหม่

วันนี้ (17 มี.ค. 2563) นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้การต้อนรับ
นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน โดยในระยะแรกได้พัฒนาแล้วในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีแผนจะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายในปี 2565 จะขยายไปทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 100 พื้นที่
ด้าน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 ซึ่งเริ่มดำเนินการในพื้นที่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นย่านที่เป็น Cashless Society มีการให้บริการการจ่ายเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์ อาลีเพย์ และบัตรเครดิตได้ในทุกร้านค้า ในย่านนิมมานเหมินท์
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้กำหนดแนวทาง ในการดำเนินการเสริมสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการนำสายไฟ สายสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ติด แต่ยังขาดงบประมาณด้านโยธา อาทิ การขุดเจาะ ร้อยท่อใต้ดิน เป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทุกอย่างจะต้องดำเนินการพร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ แต่ได้ดำเนินการติดตั้งจุดจอดรถ Smart parking เพื่อตรวจจับรถที่จอดทับเส้นขาว – แดง และเพิ่มความคล่องตัวในการจราจร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินการ Smart City ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอีกด้วย

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่