เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด ถ.นิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์ รองรับ Smart City

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด ถ.นิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์ รองรับ Smart City

พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบข้อมูลอัจฉริยะเพื่อรองรับการพัฒนา Smart City ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการกำหนดจุดห้ามจอดรถตามแนวขาว – แดง บริเวณทางเลี้ยว ทางแยก ในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนศิริมังคลาจารย์ เฉพาะเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนนิมมานเหมินทร์ และ ถนนศิริมังคลาจารย์ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีรถจอดในพื้นที่ห้ามจอดบริเวณต้นซอย ทำให้การเลี้ยวรถเข้าไปในซอยทำได้ลำบาก จนส่งผลให้การจราจรบนถนนสายดังกล่าวติดขัดตามมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อตรวจจับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดในซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนิมมานเหมินทร์–สิริมังคลาจารย์ จำนวน 113 จุด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบแล้วเสร็จจำนวน 52 จุด คิดเป็นร้อยละ 46 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คาดว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ครบ 113 จุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน