หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ รับแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าใช้ในตึก

บนหลังคาตึกเปียโนได้ติดตั้งแผ่นโซล่าจำนวน 500 กว่าแผง
รวมผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในตึกได้ประมาณ 180 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

ERDI -CMU เป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งแผงโซล่า ให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ บนหลังคา“อาคารเทพรัตนราชสุดา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตึกแบบสถาปัตยกรรมทรงเปียโน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่3

#สถาบันพลังงานมช.
#ERDICMU
#FacebookFanpage :erdicmu
#YoutubeChannel : erdicmu
#Twitter : Erdi-Cmu
#Line : @erdi-cmu
#blockdit.com/erdicmu
#พลังงานทดแทน#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU
#โซลาร์เซลล์#smartcity#โรงไฟฟ้าชุมชน

เรื่องที่น่าสนใจ

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกซ์แบตเตอรี่  by ERDI CMU

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกซ์แบตเตอรี่ by ERDI CMU

เปิดเทรนด์การพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

เปิดเทรนด์การพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับบ้านและอากาศ

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับบ้านและอากาศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นจัดการกับขยะพลาสติกอย่างไร

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นจัดการกับขยะพลาสติกอย่างไร

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่