ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นแบบ
#Zerowaste#ต้นแบบชุมชน#การจัดการขยะให้กลายเป็นพลังงาน

ที่นี่ เราประยุกต์ #เทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อการผลิต #พลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า ,ก๊าซไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์,ถ่านชีวภาพ ,ไบโอดีเซล และกำลังดำเนินการต่อในส่วนของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอย

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU
#ERDICMU
#FacebookFanpage :erdicmu
#YoutubeChannel : erdimedia
#Twitter : Erdi-Cmu
#blockdit.com/erdicmu
#พลังงานทดแทน #โรงไฟฟ้าชุมชน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #หญ้าเนเปียร์ #WastewaterManagementSolution
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas

เรื่องที่น่าสนใจ

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร

คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร