การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธี “การดักจับด้วยน้ำ”

การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธี “การดักจับด้วยน้ำ”

ERDI -CMU ขอแนะนำการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธี “การดักจับด้วยน้ำ”เป็นกระบวนการใช้น้ำในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซชีวภาพ ทำให้ความดันขาเข้าของก๊าซเพิ่มขึ้นในการอัดก๊าซ ดังนั้นการนำก๊าซเข้าด้านล่างของคอลัมน์แนวดิ่ง โดยมีการปล่อยน้ำเข้าบริเวณด้านบนคอลัมน์ไหลลงสู่ด้านล่างของคอลัมน์ ในคอลัมน์น้ำกับก๊าซจะสัมผัสกันโดยตรงในการดักจับ
โดย กระบวนการดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลักๆคือ แบบที่ไม่มีการรวมน้ำกลับเพื่อคืนสภาพ และแบบที่มีการรวนน้ำคืนเพื่อคืนสภาพ

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311 #Line : @vpr4950b

เรื่องที่น่าสนใจ

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน  #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่