วัน: 27 กันยายน 2019

ทบ.ภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำร่องเมืองต้นแบบพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ

ทบ.ภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำร่องเมืองต้นแบบพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบข้อมูลอัจฉริยะ “โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่