วัน: 1 กรกฎาคม 2020

ERDICMU Waste water Management Solution         การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDICMU Waste water Management Solution การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDI – CMU จึงมีแนวทางในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม #โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง #WastewaterManagementSolution ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย

Read More
แบคทีเรียย่อยสลายพลาสติก

แบคทีเรียย่อยสลายพลาสติก

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม Helmholtz Center for ที่เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนีพบแบคทีเรียในดินสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ที่มีขยะพลาสติกจำนวนมาก โดยพบว่าแบคทีเรียดังกล่าวกำลังกัดกินโพลียูรีเทน ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่