ERDICMU Waste water Management Solution         การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDICMU Waste water Management Solution การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ในการจัดการ #น้ำเสียหรือของเสีย ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ERDI – CMU จึงมีแนวทางในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม #โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง Waste water Management Solution

ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย

แนวทาง Wastewater Management Solution นี้ จะนำน้ำเสียไปแปลงเป็นพลังงาน ด้วยระบบ Biogas ซึ่งก๊าซที่ผลิตได้นั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปทดแทนก๊าซ LPG และนำไปปรับปรุงประสิทธิให้กลายเป็นก๊าซ CBG เพื่อนำไปเติมในรถยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบก๊าซชีวภาพ ได้แก่ Biogas Flare, Bioscrubber

ดังนั้น เทคโนโลยีของ ERDI-CMU ที่พร้อมให้บริการในแนวทางการจัดการน้ำเสีย (ERDI-Wastewater Management Solution) มีทั้งหมด 4 เทคโนโลยี

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Production System)

2. ระบบผลิตก๊าซ CBG (Compressed Biomethane Gas Production System)

3. ชุดเผาก๊าซส่วนเกิน (Biogas Flare) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย

4. ชุดลดความชื้น (Bioscrubber) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

เราพร้อมให้บริการ ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ำเสียกว่า 20 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน

ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311

#Line : @vpr4950b

#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU

#ERDICMU

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่