วัน: 1 กันยายน 2020

ผลสำรวจเผยผู้บริโภคไม่เข้าใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก

ผลสำรวจเผยผู้บริโภคไม่เข้าใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก

จากรายงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์นามว่าไฮโคน (Hi-Cone) ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจการรีไซเคิลพลาสติก โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภควัยผู้ใหญ่กว่า 5,550 คนในประเทศเม็กซิโก สเปน สหรัฐฯ และสหราชฯ โดยจุดสำคัญของผลสำรวจ ได้แก่ 1 ใน 3 ของกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถระบุความแตกต่างของการใช้พลังงานในการจัดการขยะพลาสติกและกระดาษได้ อีกทั้งยังเชื่อว่า ขยะกว่าครึ่งที่ทิ้งลงถังสามารถนำมารีไซเคิลได้
ชอว์น เวลค์ ประธานบริษัท

Read More
นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP For AEC เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทน Live & Learn With Renewable Energy

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่