วัน: 22 กันยายน 2020

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน CMU Smart City – Clean Energy

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน CMU Smart City – Clean Energy

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU Smart City – Clean Energy

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่