วัน: 4 พฤศจิกายน 2020

นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ เรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ เรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ เรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

Read More
การจัดการกับเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยไว้ใช้ในบ้าน  (Takakura Method)

การจัดการกับเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยไว้ใช้ในบ้าน (Takakura Method)

วิธีการทำปุ๋ยหมักแบบ Takakura Home Method คือ ใช้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายขยะอินทรีย์

Read More
การสร้างห้อง Smart Clean Room

การสร้างห้อง Smart Clean Room

การสร้างห้อง Smart Clean Room ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถรับมือจากอันตรายจาก PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างโมเดล 1 ชุมชน 1 Smart Clean Room ได้ง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่