การสร้างห้อง Smart Clean Room

การสร้างห้อง Smart Clean Room

ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 มาเยี่ยมเยือนเราในทุกๆปี เรามาเตรียมพร้อมห้องปลอดฝุ่นไว้รับมือเจ้าฝุ่นนี้กันค่ะ

การสร้างห้อง Smart Clean Room ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถรับมือจากอันตรายจาก PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างโมเดล 1 ชุมชน 1 Smart Clean Room ได้ง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ ค่ะ

1. แบ่งโซนพื้นที่ (สีเขียว สีเหลือ สีแดง) เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
2. บริหารจัดการลม ภายในห้อง – ลมใหม่ ลมส่ง ลมกลับ ลมทิ้ง
3. ผนึกรอยรั่วรอบห้อง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ PM 2.5 หลุดรอดเข้ามาได้
4. กรองอากาศเสียภายในห้อง ให้เป็นอากาศที่สะอาดขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน  #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่