วัน: 6 พฤศจิกายน 2020

รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

สาเหตุของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือนั้นมาจากไหนกันนะ หมอกควันมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้นั้นเอง ที่สำคัญคือ การเกิดไฟป่าจำนวนหลายครั้ง ทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะ และผักหวาน การเผาขยะชุมชน และการก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่น

Read More
ทำไมฤดูหนาวถึงมาพร้อมหมอกควัน

ทำไมฤดูหนาวถึงมาพร้อมหมอกควัน

ฤดูหนาวของประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าฤดูแล้งนั้นเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือของทวีปเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้อากาศเหนือที่อยู่บริเวณประเทศมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของชั้นอากาศเหนือประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่