วัน: 13 พฤศจิกายน 2020

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ กรมธนารักษ์ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะฯ

Read More
เช็คความพร้อม ก่อนติดตั้งระบบก๊าซ CBG

เช็คความพร้อม ก่อนติดตั้งระบบก๊าซ CBG

ก๊าซ CBG เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ด้วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการกำจัด CO2, H2S และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ สำหรับภาคธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ที่มีความต้องการในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากก๊าซ CBG ลองเช็คความพร้อมดูซิว่า โรงงาน หรือฟาร์มของท่าน มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ CBG หรือไม่

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่