วัน: 17 พฤศจิกายน 2020

ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

เพราะมลพิษทางอากาศไม่เพียงประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยก๊าซพิษที่สำคัญ 4 ชนิด ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและหัวใจ การเลือกหน้ากากให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More
4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

การรายงานคุณภาพอากาศด้วยดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) นั้นจะต้องทำการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 PM2.5 และค่าก๊าซพิษ NO2 SO2 O3 และ CO

เพราะก๊าซพิษ 4 ชนิดนี้ เป็นก๊าซพิษหลักที่แฝงตัวอยู่ในหมอกควันเข้ามาทำร้ายสุขภาพร่างกายของเรา วันนี้มารู้จักแหล่งที่มา กลไกการก่อโรค และผลข้างเคียงกันนะคะ

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่