วัน: 18 สิงหาคม 2021

บำบัดน้ำเสียจากแป้งขนมจีนด้วยก๊าซชีวภาพ

บำบัดน้ำเสียจากแป้งขนมจีนด้วยก๊าซชีวภาพ

“โรงงานแป้งขนมจีน”เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือนที่ยังประสบปัญหาการกำจัดน้ำทิ้งหรือน้ำเสียจากโรงงานที่เกิดจากกลิ่นของแป้ง เบื้องต้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มักหาทางออกด้วยตนเอง อาทิ การนำน้ำทิ้งไปใช้ในการเกษตรแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน “เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยก๊าซชีวภาพ” จึงถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สามารถลดกลิ่นและนำน้ำทิ้งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่