วัน: 2 พฤศจิกายน 2021

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ว่าในแต่ละขึ้นตอนของการผลิตหรือย่อยสลายสิ่งของได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่าใด รวมถึงพลาสติก ไม่ว่าจะขวดน้ำ หลอด ถุงพลาสติก โฟม กล่องอาหารแช่แข็ง ที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการผลิตเม็ดพลาสติก และแปลงร่างเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดมลพิษแลสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอย่างมาก

Read More
8วิธีกู้โลก ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

8วิธีกู้โลก ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว เมื่อมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหัวเสียจนทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ฝนตกหนักผิดเวลา ต้องฝ่าน้ำท่วมกะทันหัน หรือผลไม้ขึ้นราคาเพราะดอกผลไม่ออกตามฤดูกาล

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่