รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ว่าในแต่ละขึ้นตอนของการผลิตหรือย่อยสลายสิ่งของได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่าใด รวมถึงพลาสติก ไม่ว่าจะขวดน้ำ หลอด ถุงพลาสติก โฟม กล่องอาหารแช่แข็ง ที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการผลิตเม็ดพลาสติก และแปลงร่างเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดมลพิษแลสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอย่างมาก


ดังนั้น ต้องสังเกตเลือกซื้อหรือเลือกใช้สิ่งของที่มีรอยเท้าคาร์บอนน้อย ๆ การลดการใช้ถุงพลาสติก การเลี่ยงรับพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี จึงช่วยสถานการณ์มลพิษพลาสติกลดรอยเท้าคาร์บอนและวิกฤตโลกร้อนได้


สามารถวัดรอยเท้าพลาสติกได้ที่ https://repurpose.global/ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองในหมวดหมู่ต่าง ๆ เครื่องดื่ม ขนม การรับประทานอาหารนอกบ้าน การจ่ายตลาด การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ไปจนถึงข้าวของในที่อยู่อาศัยิ หรือโหลดแอปฯ ‘My Little Plastic Footprint’ ที่จะแบ่งหมวดหมู่ตามสถานที่และกิจกรรม ห้องน้ำ ห้องครัว บ้าน การท่องเที่ยว โดยคำนวณออกมาเป็น Plastic Mass Index หรือ ‘PMI’ ยิ่งตัวเลขน้อยรอยเท้าพลาสติกก็น้อย และแนะนำด้วยว่าควรใช้อะไรทดแทน จึงจะเป็นมิตรกับโลกมากกว่าเดิม

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)


ข้อมูลจาก : themomentum

เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า

ทำความรู้จักยานยนต์ไฟฟ้า         4 ประเภท

ทำความรู้จักยานยนต์ไฟฟ้า 4 ประเภท

Flare (แฟลร์) หรือ หอเผาทิ้ง ทำไมต้องเผาทิ้ง ไม่เผาไม่ได้หรือ?

Flare (แฟลร์) หรือ หอเผาทิ้ง ทำไมต้องเผาทิ้ง ไม่เผาไม่ได้หรือ?

16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน