วัน: 9 พฤศจิกายน 2021

การใช้น้อย/ใช้ซ้ำ(ที่ฉลาด)เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้น้อย/ใช้ซ้ำ(ที่ฉลาด)เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เดนมาร์กใช้วิธีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่ตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้ถุงชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่