วัน: 31 มกราคม 2022

มช. ปั้น ศูนย์CBG ประจวบฯโมเดลเชิงพานิชย์ใช้ได้จริง

มช. ปั้น ศูนย์CBG ประจวบฯโมเดลเชิงพานิชย์ใช้ได้จริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ในการดำเนิงานเชิงพานิชย์ครบถ้วน และได้เริ่มทำการผลิตก๊าซ CBG พร้อมทั้งจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาสามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์สำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีปริมาณตั้งแต่ 6,000 Nm3/day ขึ้นไปได้ทั่วประเทศ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่