มช. ปั้น ศูนย์CBG ประจวบฯโมเดลเชิงพานิชย์ใช้ได้จริง

มช. ปั้น ศูนย์CBG ประจวบฯโมเดลเชิงพานิชย์ใช้ได้จริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ในการดำเนินงานเชิงพานิชย์ครบถ้วน และได้เริ่มทำการผลิตก๊าซ CBG พร้อมทั้งจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาสามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์สำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีปริมาณตั้งแต่ 6,000 Nm3/day ขึ้นไปได้ทั่วประเทศ สำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในภาคการขนส่ง หรือเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ  หรือป้อนให้กับชุมชนในรูปแบบ City Gas Grid ซึ่งมีประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในการผลิตก๊าซ CBG และการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่หลากหลาย ประกอบกับต้นทุนการผลิตก๊าซ CBG สามารถแข่งขันกับก๊าซ NGV ได้

         ในส่วนปริมาณก๊าซ CBG ที่มีกำลังการผลิต 6 ตันต่อวันของทางศูนย์ฯ นี้ ปัจจุบันยังมีก๊าซบางส่วนที่เหลือใช้ สามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงในรูปแบบความร้อนได้

สำหรับที่มาของโครงการติดตามได้ที่ https://erdi.cmu.ac.th/?p=1775

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่