วัน: 9 กุมภาพันธ์ 2022

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ มีเพื่อกำจัดของเสียภายในฟาร์ม พร้อมยังได้ก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม ที่มากไปกว่านั้นคือกากตะกอนที่เหลือในบ่อหมัก สามารถนำไปตากเพื่อทำเป็นปุ๋ยในการเกษตรได้

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่