การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ มีเพื่อกำจัดของเสียภายในฟาร์ม พร้อมยังได้ก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม ที่มากไปกว่านั้นคือกากตะกอนที่เหลือในบ่อหมัก สามารถนำไปตากเพื่อทำเป็นปุ๋ยในการเกษตรได้

กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องนำก๊าซชีวภาพมาทำความสะอาดก่อนส่งเข้าเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์ โดยทั่วไปแล้วก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง

Cr.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่