วัน: 3 มีนาคม 2022

How to สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันฉบับ DIY

How to สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันฉบับ DIY

สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันได้ด้วยตัวเอง หลักการง่าย ๆ คือ เตรียมห้องเล็กไว้สำหรับทำเป็น Buffer Zone กับ ห้องหลักที่เราต้องการใช้เป็น Safety Zone กรองฝุ่นควันได้ผลแค่ไหน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่