How to สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันฉบับ DIY

How to สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันฉบับ DIY

#ห้องไม่ติดแอร์ก็ไม่มีปัญหา​ จะเป็นพื้นที่ส่วนตัว ห้องนอน ห้องรับแขก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องสมุด โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงาน ในหมู่บ้าน อาคาร อบต. อนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก จะเป็นในเมือง ในพื้นที่ห่างไกล หรือที่ไหน ๆ

ไม่ต้องรองบรัฐ #ลงทุนหลักพัน​ สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันได้ด้วยตัวเอง หลักการง่าย ๆ คือ เตรียมห้องเล็กไว้สำหรับทำเป็น Buffer Zone กับ ห้องหลักที่เราต้องการใช้เป็น Safety Zone กรองฝุ่นควันได้ผลแค่ไหน

ชมคลิปการติดตั้งระบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งที่ค่า PM 2.5 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและชาวบ้าน

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่