วัน: 30 พฤษภาคม 2022

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ (SISB) ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน และเรียนรู้การแยกขยะแบบถูกวิธี

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่