วัน: 8 กรกฎาคม 2022

สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่