วัน: 22 สิงหาคม 2022

สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่