วัน: 13 กุมภาพันธ์ 2023

อบต.กุ่มหัก สระบุรี เรียนรู้การจัดการขยะและชีวมวล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

อบต.กุ่มหัก สระบุรี เรียนรู้การจัดการขยะและชีวมวล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

คณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อบต.กุ่มหัก สระบุรี ฟังบรรยายการจัดการขยะและชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่