โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ดูงาน “ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.”

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ดูงาน “ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสรรพาวุธ รุ่นที่ 50 โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของสถาบันฯ โดยให้ความสนใจเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่สถาบันฯ พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่