โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความสนใจศึกษาดูงาน CMU Smart City – Clean Energy โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด โดยได้รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ พร้อมเยี่ยมชมงานวิจัยและนวตกรรมด้านพลังงานทดแทนของสถาบันฯ อาทิเช่น ระบบ ERDI-Easy Smart Meter ระบบที่สามารถรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้แบบ Real Time เพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่