จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองคณบดีด้านกิจการนิสิต พร้อมทั้งบุคลากรสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยรองรับการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อคิดเห็น เพื่อนำไปบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่