Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทน

Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Guangxi University Ph.D. Program) สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของสถาบันฯ พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) พร้อมนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่