บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดจากขยะ มูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดจากขยะ มูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทคโนโลยี CBG – Compressed Biomethane Gas โครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดจากขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน NGV สำหรับรถตู้รับส่งนักศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่