มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart city – Clean energy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart city – Clean energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ CMU Smart city – Clean energy ระบบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด โดยได้รับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน Smart PSU Campus เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่